Nasza misja

Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera to jednostka założona w 1991 roku przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Misją Centrum jest wspieranie matematycznych badań naukowych w zakresie analizy nieliniowej oraz inicjowanie kontaktów naukowych między różnymi ośrodkami w kraju i za granicą.

Obecna działalność Centrum obejmuje:

  • prowadzenie i wydawanie wysokiej klasy czasopisma naukowego TOPOLOGICAL METHODS IN NONLINEAR ANALYSIS,
  • organizowanie wykładów, konferencji i warsztatów naukowych poświęconych szeroko rozumianej analizie nieliniowej,
  • przyznawanie medalu im. J. P. Schaudera za osiągnięcia naukowe i zasługi w dziedzinie analizy nieliniowej (wraz z powołaniem kapituły),
  • wydawanie serii LECTURE NOTES IN NONLINEAR ANALYSIS,
  • opieka nad młodzieżą uzdolnioną matematycznie poprzez organizację wykładów i warsztatów.


Opiekę merytoryczną nad działaniami Centrum sprawuje Rada Naukowa powoływana przez Rektora UMK na 3-letnią kadencję.

Aktualności

Archiwum

Tobias Weth nowym Redaktorem Naczelnym TMNA

Chcielibyśmy poinformować o niedawnej zmianie w kierownictwie redakcji czasopisma TMNA. Profesor Jean Mawhin, który wcześniej pełnił funkcję redaktora naczelnego, zrezygnował z tego stanowiska. Trudno jest wyrazić naszą ogromną wdzięczność profesorowi Mawhinowi za jego wieloletnie poświęcenie i znaczący wkład w TMNA. Jesteśmy przekonani, że dzięki profesorowi Mawhinowi ostatnie 20 lat było pomyślnym okresem dla naszego czasopisma.

Z przyjemnością informujemy, że profesor Tobias Weth z Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie nad Menem przyjął rolę nowego redaktora naczelnego TMNA. Jego zainteresowania badawcze i znaczący wkład naukowy obejmują liniowe i nieliniowe równania różniczkowe cząstkowe, metody wariacyjne, topologiczne i geometryczne w analizie nieliniowej, operatory nielokalne i związane z nimi problemy brzegowe, lokalne i nielokalne geometryczne problemy wariacyjne, symetrię i łamanie symetrii rozwiązań nieliniowych problemów brzegowych.

Doceniamy wkład profesora Mawhina i witamy profesora Wetha w nowej roli redaktora naczelnego naszego czasopisma. Liczymy na dalsze sukcesy pod jego kierownictwem.


Zwycięzcy drugiej edycji konkursu o Nagrodę im. J. P. Schaudera dla młodych matematyków

W drugiej edycji konkursu Nagroda została przyznana dr. Bartoszowi Bieganowskiemu (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) za osiągnięcia w badaniach metod wariacyjnych i ich zastosowań do semiliniowych równań różniczkowych cząstkowych. Ponadto, przyznane zostały dwa równoważne wyróżnienia: dla  Wojciecha Górnego (Universität Wien) oraz Jakuba Skrzeczkowskiego (Uniwersytet Warszawski). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej konkursu.


Prerejestracja na SNA 2024 jest otwarta

Uprzejmie informujemy, że formularz prerejestracyjny na VIII Sympozjum Analizy Nieliniowej, które odbędzie się w dniach 17-21 czerwca 2024 r. jest już dostępny (link tutaj). Prosimy o przekazanie informacji o sympozjum swoim matematycznym znajomym.


VIII Sympozjum Analizy Nieliniowej

Serdecznie zapraszamy na IX Sympozium Analizy Nieliniowej, które odbędzie się w dniach 17-21 czerwca 2024 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Będzie połączone z uroczystościami wręczenia Medalu im. J. P. Schaudera oraz Nagrody im. J. P. Schaudera dla młodych matematyków. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej wydarzenia.


Schauder Winter School 2023

Centrum organizuje szkołę zimową zatytułowaną Schauder Winter School on Geometric and Topological Methods in Dynamics of PDEs, która odbędzie się w dniach 13-15 lutego 2023 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu, ul. Chopina 12/18.

Więcej informacji na temat Szkoły można znaleźć tutaj.


Juliusz Paweł Schauder

Topological Methods in Nonlinear Analysis

Lecture Notes in Nonlinear Analysis

Medal im. J. P. Schaudera

Nagroda im. J. P. Schaudera dla młodych matematyków