Nasza misja

Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera to jednostka założona w 1991 roku przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Misją Centrum jest wspieranie matematycznych badań naukowych w zakresie analizy nieliniowej oraz inicjowanie kontaktów naukowych między różnymi ośrodkami w kraju i za granicą.

Obecna działalność Centrum obejmuje:

  • prowadzenie i wydawanie wysokiej klasy czasopisma naukowego TOPOLOGICAL METHODS IN NONLINEAR ANALYSIS,
  • organizowanie wykładów, konferencji i warsztatów naukowych poświęconych szeroko rozumianej analizie nieliniowej,
  • przyznawanie medalu im. J. P. Schaudera za osiągnięcia naukowe i zasługi w dziedzinie analizy nieliniowej (wraz z powołaniem kapituły),
  • wydawanie serii LECTURE NOTES IN NONLINEAR ANALYSIS,
  • opieka nad młodzieżą uzdolnioną matematycznie poprzez organizację wykładów i warsztatów.


Opiekę merytoryczną nad działaniami Centrum sprawuje Rada Naukowa powoływana przez Rektora UMK na 3-letnią kadencję.

Aktualności

Archiwum

sna2024-1

Serdecznie zapraszamy na IX Sympozium Analizy Nieliniowej, które odbędzie się w dniach 17-21 czerwca 2024 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Będzie połączone z uroczystościami wręczenia Medalu im. J. P. Schaudera oraz Nagrody im. J. P. Schaudera dla młodych matematyków. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej wydarzenia.


Schauder Winter School 2023

Centrum organizuje szkołę zimową zatytułowaną Schauder Winter School on Geometric and Topological Methods in Dynamics of PDEs, która odbędzie się w dniach 13-15 lutego 2023 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu, ul. Chopina 12/18.

Więcej informacji na temat Szkoły można znaleźć tutaj.


Tom specjalny TMNA dedykowany prof. Kazimierzowi Goeblowi

Wydawane przez CBN czasopismo Topological Methods in Nonlinear Analysis wyda tom specjalny dedykowany pamięci Profesora Kazimierza Goebla, wybitnego matematyka, nauczyciela wielu naukowców w Polsce i za granicą, byłego Przewodniczącego Rady Naukowej CBN i długoletniego członka Komitetu Naukowego TMNA, człowieka wielce zasłużonego dla naszego środowiska.

Profesor Kazimierz Goebel miał olbrzymi wkład w rozwój metrycznej teorii punktów stałych i zagadnień związanych z geometrią przestrzeni Banacha. Jego współautorska książka napisana z W. A. Kirkiem, Topics in metric fixed point theory, Cambridge Studies in Advanced Mathematics, 28. Cambridge University Press (1990), jest podstawową i bardzo często cytowaną monografią w tej dziedzinie.

Tom będzie współedytowany przez Stanisław Prusa and Łukasza Piaseckiego, którzy zapraszają do przysyłania oryginalnych artykułów naukowych. Wszystkie one będą poddane zwykłemu procesowi recenzyjnemu czasopisma TMNA.


Ruszyła druga edycja konkursu o Nagrodę im. J. P. Schaudera dla młodych matematyków

Uniwersyteckie Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera rozpoczęło drugą edycję konkursu o nagrodę im. Juliusza Pawła Schaudera dla młodych matematyków. Szczegóły można znaleźć tutaj.

Konkurs ma na celu promocję osiągnięć polskiej nauki w obszarze analizy nieliniowej i wspieranie młodych badaczy w tej dziedzinie.


Piąta edycja konkursu o Medal im. Juliusza P. Schaudera rozpoczęta

Wystartowała piąta edycja konkursu o Medal im. Juliusza P. Schaudera. Szczegóły można znaleźć w zakładce Medal im. J. P. Schaudera.


Juliusz Paweł Schauder

Topological Methods in Nonlinear Analysis

Lecture Notes in Nonlinear Analysis

Medal im. J. P. Schaudera

Nagroda im. J. P. Schaudera dla młodych matematyków