Rada Naukowa - kadencja 2016 - 2018

Przewodniczący: prof. dr hab. Wacław Marzantowicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Członkowie

 • prof. dr hab. Piotr Biler (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Adam Bobrowski (Politechnika Lubelska)
 • dr hab. Dariusz Bugajewski, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Jan Cholewa (Uniwersytet Śląski)
 • dr hab. Aleksander Ćwiszewski (Uniwersytet Mikoła Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Krzysztof Frączek (Uniwersytet Mikoła Kopernika w Toruniu)
 • dr hab. Marek Galewski (Politechnika Łódzka)
 • prof. dr hab. Piotr Gwiazda (Uniwersytet Warszawski, Instytut Matematyczny PAN)
 • prof. dr hab. Marek Izydorek (Politechnika Gdańska)
 • prof. dr hab. Jacek Jachymski (Politechnika Łódzka)
 • prof. dr hab. Grzegorz Łukaszewicz (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Wacław Marzantowicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Piotr Oprocha, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • prof. dr hab. Sławomir Rybicki (Uniwersytet Mikoła Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Tomasz Szarek (Uniwersytet Gdański)
 • prof. dr hab. Roman Srzednicki (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik (Uniwersytet Jagielloński)