Nasza misja

Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera to jednostka założona w 1991 roku przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Misją Centrum jest wspieranie matematycznych badań naukowych w zakresie analizy nieliniowej oraz inicjowanie kontaktów naukowych między różnymi ośrodkami w kraju i za granicą.

Obecna działalność Centrum obejmuje:

  • prowadzenie i wydawanie wysokiej klasy czasopisma naukowego TOPOLOGICAL METHODS IN NONLINEAR ANALYSIS,
  • organizowanie wykładów, konferencji i warsztatów naukowych poświęconych szeroko rozumianej analizie nieliniowej,
  • przyznawanie medalu im. J. P. Schaudera za osiągnięcia naukowe i zasługi w dziedzinie analizy nieliniowej (wraz z powołaniem kapituły),
  • wydawanie serii LECTURE NOTES IN NONLINEAR ANALYSIS,
  • opieka nad młodzieżą uzdolnioną matematycznie poprzez organizację wykładów i warsztatów.


Opiekę merytoryczną nad działaniami Centrum sprawuje Rada Naukowa powoływana przez Rektora UMK na 3-letnią kadencją.

Aktualności

Archive

Luis Nirenberg passing away

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że Luis Nirenberg, laureat Nagrody Abela z 2015 roku i długoletni członek Komitetu Redakcyjnego naszego czasopisma Topological Methods in Nonlinear Analysis zmarł 26 stycznia 2020 roku w wieku 94 lat. Współpracował z Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera od samego początku działalności czasopisma TMNA w 1993 r. Więcej o życiu i osiągnięciach Luisa Nirenberga można dowiedzieć się z artykułu opublikowanego w Nature, 17 lutego 2020 r.


Czwarta edycja konkursu o Medal Juliusza P. Schaudera

Wystartowała czwarta edycja konkursu o Medal Juliusza P. Schaudera. Szczegóły można znaleźć w zakładce Medal im. J. P. Schaudera.


Juliusz Paweł Schauder

Topological Methods in Nonlinear Analysis

Lecture Notes in Nonlinear Analysis

Medal im. J. P. Schaudera