Dyrektor

dr hab. Grzegorz Gabor, prof. UMK
e-mail: ggabor@mat.umk.pl

 

Rada Naukowa - kadencja 2019-2020

Przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Kryszewski (Politechnika Łódzka)

 • prof. dr hab. Piotr Biler (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Adam Bobrowski (Politechnika Lubelska)
 • prof. dr hab. Dariusz Bugajewski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Jan Cholewa (Uniwersytet Śląski)
 • dr hab. Tomasz Cieślak, prof. IM PAN (Instytut Matematyczny PAN)
 • dr hab. Aleksander Ćwiszewski (Uniwersytet Mikoła Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Krzysztof Frączek (Uniwersytet Mikoła Kopernika w Toruniu)
 • dr hab. Marek Galewski, prof. PŁ (Politechnika Łódzka)
 • prof. dr hab. Piotr Gwiazda (Uniwersytet Warszawski, Instytut Matematyczny PAN)
 • prof. dr hab. Marek Izydorek (Politechnika Gdańska)
 • prof. dr hab. Jacek Jachymski (Politechnika Łódzka)
 • prof. dr hab. Grzegorz Łukaszewicz (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Wacław Marzantowicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Jarosław Mederski, prof. IM PAN (Instytut Matematyczny PAN, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Piotr Oprocha (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik (Uniwersytet Jagielloński)