Uniwersyteckie Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza P. Schaudera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń

Kierownik:
Grzegorz Gabor
e-mail: ggabor@mat.umk.pl

Przewodniczący Rady Naukowej:
Wojciech Kryszewski
e-mail: wkrysz@mat.umk.pl

Sekretarz Rady Naukowej:
Aleksander Ćwiszewski
e-mail: aleks@mat.umk.pl

Sekretarz:
Mariusz Czerniak
e-mail: tmna@umk.pl