ISSN 2082-4335

Zespół redakcyjny serii LNNA

Dariusz Bugajewski
Gennaro Infante
Wojciech Kryszewski
Wacław Marzantowicz

Cel i zakres

Celem serii jest publikowanie wykładów i monografii z zakresu szeroko rozumianej analizy nieliniowej oraz jej zastosowań. Mogą być również przedkładane interesujące rozprawy doktorskie oraz habilitacyjne z tego zakresu.

Przedłożenie

Autorzy są proszeni o przesłanie stosownego pliku pdf do Dariusza Bugajewskiego na adres: ddbb@amu.edu.pl.
Rękopisy powinny być przygotowane w języku angielskim. Wszystkie przedłożone rękopisy będą recenzowane.

Tytuły opublikowanych zeszytów

Kontakt: Zainteresowanych nabyciem wybranych tomów LNNA prosimy o kontakt z biurem redakcji: tmna@ncu.pl.