Seria wykładów i monografii - ISSN 2082-4335

Zespół redakcyjny serii LNNA

Piotr Kalita (Redaktor Naczelny serii)

Grzegorz Gabor
Gennaro Infante
Wojciech Kryszewski

 

Cel i zakres

Celem serii jest publikowanie wykładów i monografii z zakresu szeroko rozumianej analizy nieliniowej oraz jej zastosowań. Mogą być również przedkładane interesujące rozprawy doktorskie oraz habilitacyjne z tego zakresu.

Przedłożenie

Autorzy są proszeni o przesłanie stosownego pliku pdf do Piotra Kality na adres piotr.kalita@ii.uj.edu.pl.
Rękopisy powinny być przygotowane w języku angielskim. Wszystkie przedłożone rękopisy będą recenzowane.

Tytuły opublikowanych zeszytów

 

Istnieje możliwość dokonania zakupu:

  • Jeden zeszyt serii Lecture Notes in Nonlinear Analysis: 16 USD ~ 65 PLN

Formularz płatności kartą

 

Imię*:
Nazwisko*:
Email*:
Instytucja:
Zaznacz*:
Jeden zeszyt serii Lecture Notes in Nonlinear Analysis
Więcej informacji* (np. numer zeszytu):

 

Kontakt: Więcej informacji o serii LNNA i sprzedaży poszczególnych tomów można uzyskać kontaktując się z biurem redakcji: tmna@ncu.pl.