Korzystając ze strony www.cbn.umk.pl akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie. Ponieważ szanujemy Państwa prawo do prywatności, opracowaliśmy poniższy dokument prezentujący zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu.
 
  1. Uniwersyteckie Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, administrator serwisu www.cbn.umk.pl nie przetwarza, nie udostępnia ani nie wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych przez Użytkowników strony www.cbn.umk.pl (zwanej dalej "Stroną CBN").
  2. W czasie korzystania ze Strony CBN Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Wypełnienie i wysłanie formularza oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. 
    1. W przypadku danych przekazywanych przez Użytkownika w trakcie wypełniania formularzy kontaktowych, dane te mogą zostać wykorzystane tylko i wyłącznie do przesłania informacji na temat zapytania.
    2. Zgromadzone przez nas dane nigdy i pod żadnym pozorem nie będą udostępniane jakimkolwiek firmie lub osobie z zewnątrz chyba, że obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa.
  3. Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na Stronie CBN jest regulowana osobnymi postanowieniami.
  4. Uniwersyteckie Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na łamach Strony CBN.