Rada Naukowa - kadencja 2012 - 2015

Przewodniczący: prof. dr hab. Wacław Marzantowicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Członkowie

 • prof. dr hab. Piotr Biler (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Adam Bobrowski (Politechnika Lubelska)
 • dr hab. Dariusz Bugajewski, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Jan Cholewa (Uniwersytet Śląski)
 • dr hab. Aleksander Ćwiszewski (Uniwersytet Mikoła Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Krzysztof Frączek (Uniwersytet Mikoła Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Piotr Gwiazda (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Marek Izydorek (Politechnika Gdańska)
 • prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk (Instytut Matematyczny PAN)
 • prof. dr hab. Tadeusz Kuczumow (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • prof. dr hab. Grzegorz Łukaszewicz (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Wacław Marzantowicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Marian Mrozek (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski)
 • prof. dr hab. Sławomir Rybicki (Uniwersytet Mikoła Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Roman Srzednicki (Uniwesytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec (Uniwesytet Gdański)
 • prof. dr hab. Henryk Żołądek (Uniwersytet Warszawski)