Scientific Council - Term 2012 - 2015

Chairman: Wacław Marzantowicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Members

 • Piotr Biler (University of Wrocław)
 • Adam Bobrowski (Lublin Technical University)
 • Dariusz Bugajewski (Adam Mickiewicz University in Poznań)
 • Jan Cholewa (Silesian University)
 • Aleksandr Ćwiszewski (Nicolaus Copernicus University in Toruń)
 • Krzysztof Frączek (Nicolaus Copernicus University in Toruń)
 • Piotr Gwiazda (Warsaw University)
 • Marek Izydorek (Gdańsk Technical University)
 • Bronisław Jakubczyk (Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences)
 • Tadeusz Kuczumow (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin)
 • Grzegorz Łukaszewicz (Warsaw University)
 • Wacław Marzantowicz (Adam Mickiewicz University in Poznań)
 • Marian Mrozek (Jagiellonian University)
 • Tadeusz Nadzieja (University of Opole)
 • Sławomir Rybicki (Nicolaus Copernicus University in Toruń)
 • Roman Srzednicki (Jagiellonian University)
 • Zbigniew Szafraniec (University of Gdańsk)
 • Henryk Żołądek (Warsaw University)