1. Adam Bobrowski, Functional Analysis for Probability and Stochastic Processes; An Introduction, Cambridge Univ. Press (2005).
  2. Adam Bobrowski, Analiza Funkcjonalna jeden i pół; szkic o zupełności, Politechnika Lubelska (2014).
  3. Adam Bobrowski, Convergence of One-parameter Operator Semigroups In Models of Mathematical Biology and Elsewhere, Cambridge Univ. Press (2016).
  4. Adam Bobrowski, Marek Kimmel, An Operator Semigroup in Mathematical Genetics, Springer (2010).
  5. Lech Górniewicz, Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, 161-164 (2001).
  6. Grzegorz Łukaszewicz, Micropolar Fluids, Birkhauser (1999).
  7. Grzegorz Łukaszewicz, Piotr Kalita, Navier-Stokes Equations, Springer (2016).
  8. Janusz Mierczyński, Wenxian Shen, Spectral Theory for Random and Nonautonomous Parabolic Equations and Applications, Chapman CRC (2008).