Decyzją jury, powołanego przez Radę Naukową Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza P. Schaudera przy UMK w składzie:

  • Wacław Marzantowicz (przewodniczący, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu),
  • Marek Izydorek (Politechnika Gdańska),
  • Grzegorz Karch (Uniwersytet Wrocławski),
  • Jean Mawhin (Université Catholique de Louvain, Belgia),
  • Paul H. Rabinowitz (University of Wisconsin-Madison, USA),
  • Roman Srzednicki (Uniwersytet Jagielloński, Kraków),
  • Andrzej Szulkin (University of Stockholm, Szwecja)

laureatem medalu im. Juliusza Schaudera w 2017 roku został wybitny matematyk australijski profesor Edward Norman Dancer z Uniwersytetu w Sydney w Australii.

Medal przyznano w uznaniu wybitnych osiągnięć laureata w dziedzinie analizie nieliniowej, teorii równań różniczkowych i ich zastosowań.

Profesor Norman Dancer jest wybitnym ekspertem o międzynarodowej renomie w dziedzinie nieliniowej analizy matematycznej i funkcjonalnej oraz teorii równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych. Jest on autorem wielu przełomowych prac publikowanych w czołowych światowych czasopismach matematycznych. Rezultaty jego pracy badawczej dotyczące nieliniowych równań różniczkowych, teorii stopnia topologicznego i indeksu Conleya, globalnej teorii bifurkacji, topologii ekwiwariantnej i nieskończenie wymiarowych układów dynamicznych stanowią doniosły wkład w rozwój współczesnej matematyki. Ponadto wyniki Profesora Dancera otwierają nowe obszary wiedzy i horyzonty badań naukowych. Trudne problemy, którymi się on zajmuje często znajdują głębokie motywacje i zastosowania w innych dziedzinach nauki, na przykład w fizyce i biologii.

Norman Dancer urodził się w 1946 roku, uzyskał doktorat na Uniwersytecie w Cambridge, Wielka Brytania (promotorem był Frank Smithies) w 1972 roku. W 1973 został zatrudniony na University of New England, gdzie otrzymał profesurę i katedrę w 1987 roku. Od 1993 był profesorem w School of Mathematics and Statistics at the University of Sydney, a obecnie jest profesorem na Uniwersytecie w Swansea w Walii, Wielka Brytania. Był profesorem wizytującym w wielu prestiżowych instytucji badawczych, w tym między innymi w Newton Center w Cambridge, University of Bath, Rutgers University, University of Wisconsin, Université de Paris, Universität Giessen. Profesor Dancer jest członkiem Australijskiej Akademii Nauk i laureatem Medalu Hannana w zakresie czystej matematyki, nagrody przyznawanej przez Australijską Akademię Nauk. W 2004 otrzymał on Nagrodę Badawczą Fundacji Alexandra von Humboldta.