Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schauder ustanowiło nagrodę matematyczną w formie medalu im. J. P. Schaudera. Medal jest przyznawany co dwa lata za osiągnięcia naukowe i wkład w analizę nieliniową i jej zastosowania. Zwycięzca nagrody jest wybierany spośród kandydatów zgłaszanych przez rady jednostek matematycznych i osób indywidualnych posiadających tutuł naukowy profesora matematyki.

 

Nagrodzeni medalem

2012 - Jean Mawhin

2014 - Paul Rabinowitz

2017 - Edward Norman Dancer

Ogłoszona została czwarta edycja konkursu o Medal Juliusza P. Schaudera.
Zgłoszenie kandydata powinno składać się z listu przewodniego i opisu osiągnięć naukowych kandydata. Zgłoszenia powinny być przesyłane na adres Centrum:

Uniwersyteckie Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza P. Schaudera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń

Ważne daty:

  1. 31.12.2019 r. - Zakończenie zgłaszania kandydatów.
  2. 31.05.2020 r. - Ogłoszenie o wynikach konkursu

Uroczystość wręczenia Medalu odbędzie się w 2021 roku.