Decyzją jury, powołanego przez Radę Naukową Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza P. Schaudera przy UMK w składzie:

  • Wacław Marzantowicz (przewodniczący, Poznań),
  • Marek Izydorek (Gdańsk),
  • Grzegorz Karch (Wrocław),
  • Jean Mawhin (Louvain-la-Neuve, Belgia),
  • Roman Srzednicki (Kraków),
  • Andrzej Szulkin (Stockholm, Szwecja),

laureatem medalu im. Juliusza Schaudera w 2014 roku został wybitny matematyk amerykański profesor Paul H. Rabinowitz z Uniwersytetu Wisconsin-Madison w USA.

Medal przyznano w uznaniu niezwykłych osiągnięć laureata w dziedzinie metod topologicznych w analizie nieliniowej. Uroczystość wręczenia medalu mieć będzie miejsce w poniedziałek 14 września 2015 roku, podczas międzynarodowego VII Sympozjum Nieliniowej, które odbędzie się w dniach 14 - 18 września 2015 roku w Toruniu na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK.

Prawdopodobnie, w większym stopniu niż ktokolwiek ze współczesnych matematyków, Paul Rabinowitz głęboko wpłynął na rozwój analizy nieliniowej stając się prawdziwym kontynuatorem dziedzictwa matematycznego patrona Centrum Juliusza Schaudera. Słynne globalne twierdzenie bifurkacyjne, twierdzenia o górskiej przełęczy, o zapętleniu i o punkcie siodłowym, twierdzenia o istnieniu rozwiązań okresowych układów hamiltonowskich, metody wariacyjne pozwalające na badanie punktów krytycznych funkcjonałów silnie nieokreślonych pod nieobecność warunków zwartości typu Palais-Smale’a, to tylko niektóre z wyników osiągniętych przez Paula Rabinowitza, które na trwałe wpisały się do historii matematyki.

Profesor Rabinowitz urodził się w 1939 roku, otrzymał doktorat na Uniwersytecie w Nowym Jorku (promotorem był Jürgen Moser) w 1966 roku; był pracownikiem Uniwersytetu w Stanford, a także wielu instytucji badawczych na całym świecie (między innymi w uniwersytetów w Aarhus, Pisie, Paryżu i ETH w Zurychu). Od 1969 roku pracował na Uniwersytecie Wisconsin-Madison, gdzie jest obecnie profesorem emerytowanym, zajmującym stanowisko tytularne „E.B. Van Vleck Professor of Mathematics”. Jest on także laureatem wielu prestiżowych nagród (patrz w załączeniu laudacja nagrody im. Birkhoffa przyznanej przez amerykańskie towarzystwa naukowe AMS i SIAM), doctorem honoris causa Uniwersytetu w Paryżu w 1992 roku. Paul Rabinowitz jest także członkiem niezwykle elitarnej amerykańskiej National Academy of Arts and Sciences, co jest zaszczytem porównywalnym jedynie z nagrodą Nobla.