Uniwersyteckie Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera prowadzi konkurs o nagrodę matematyczną w formie medalu im. J. P. Schaudera. Medal jest przyznawany nie częściej niż co dwa lata za osiągnięcia naukowe i wkład w analizę nieliniową i jej zastosowania. Zwycięzca nagrody jest wybierany spośród kandydatów zgłaszanych przez członków Rady Naukowej Centrum lub inne osoby o ugruntowanym autorytecie naukowym.

 

Nagrodzeni medalem

2012 - Jean Mawhin

2014 - Paul Rabinowitz

2017 - Edward Norman Dancer

2020 - Susanna Terracini

2023 - Thomas Bartsch

 

Piąta edycja konkursu została rozstrzygnięta.

Jury konkursu, powołane przez Radę Naukową Uniwersyteckiego Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera, po starannym rozpatrzeniu zgłoszonej kandydatury, zadecydowało o przyznaniu Medalu im. J. P. Schaudera w roku 2023

Profesorowi Thomasowi Bartschowi

z Uniwersytetu w Giessen (Niemcy)

w uznaniu jego wyjątkowych osiągnięć na polu analizy nieliniowej oraz metod topologicznych i wariacyjnych w tej dziedzinie.

Decyzja jury spotkała się z pełnym poparciem wszystkich członków Rady Naukowej Centrum.

Pragniemy gorąco pogratulować Medaliście tego honorowego wyróżnienia.

Uroczystość wręczenia medalu planowana jest na 18 czerwca 2024 roku, podczas VIII Sympozjum Analizy Nieliniowej. Informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie konferencji.