(W celach promocyjnych, decyzją Redakcji Antiq. Math., rozszerzającą Uchwalę ZG PTM o dostępności czasopism PTM dla członków PTM na wszystkich czytelników, artykuł jest dostępny dla wszystkich osób bez potrzeby logowania i bez subskrypcji.)

J. P. Schauder