Tobias Weth nowym Redaktorem Naczelnym TMNA

Chcielibyśmy poinformować o niedawnej zmianie w kierownictwie redakcji czasopisma TMNA. Profesor Jean Mawhin, który wcześniej pełnił funkcję redaktora naczelnego, zrezygnował z tego stanowiska. Trudno jest wyrazić naszą ogromną wdzięczność profesorowi Mawhinowi za jego wieloletnie poświęcenie i znaczący wkład w TMNA. Jesteśmy przekonani, że dzięki profesorowi Mawhinowi ostatnie 20 lat było pomyślnym okresem dla naszego czasopisma.

Z przyjemnością informujemy, że profesor Tobias Weth z Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie nad Menem przyjął rolę nowego redaktora naczelnego TMNA. Jego zainteresowania badawcze i znaczący wkład naukowy obejmują liniowe i nieliniowe równania różniczkowe cząstkowe, metody wariacyjne, topologiczne i geometryczne w analizie nieliniowej, operatory nielokalne i związane z nimi problemy brzegowe, lokalne i nielokalne geometryczne problemy wariacyjne, symetrię i łamanie symetrii rozwiązań nieliniowych problemów brzegowych.

Doceniamy wkład profesora Mawhina i witamy profesora Wetha w nowej roli redaktora naczelnego naszego czasopisma. Liczymy na dalsze sukcesy pod jego kierownictwem.


Zwycięzcy drugiej edycji konkursu o Nagrodę im. J. P. Schaudera dla młodych matematyków

W drugiej edycji konkursu Nagroda została przyznana dr. Bartoszowi Bieganowskiemu (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) za osiągnięcia w badaniach metod wariacyjnych i ich zastosowań do semiliniowych równań różniczkowych cząstkowych. Ponadto, przyznane zostały dwa równoważne wyróżnienia: dla  Wojciecha Górnego (Universität Wien) oraz Jakuba Skrzeczkowskiego (Uniwersytet Warszawski). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej konkursu.


Prerejestracja na SNA 2024 jest otwarta

Uprzejmie informujemy, że formularz prerejestracyjny na VIII Sympozjum Analizy Nieliniowej, które odbędzie się w dniach 17-21 czerwca 2024 r. jest już dostępny (link tutaj). Prosimy o przekazanie informacji o sympozjum swoim matematycznym znajomym.


Sesja poświęcona Profesorowi Tadeuszowi Nadziei

Mijają dwa lata od śmierci prof. dr. hab. Tadeusza Nadziei, długoletniego współpracownika Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera.

W imieniu Organizatorów i Centrum pragniemy poinformować, że Dyrektor Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego i Prezes Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego

mają zaszczyt zaprosić na
Sesję PTM poświęconą pamięci Tadeusza Nadziei

która odbędzie się 19 maja 2023 roku we Wrocławiu,
w sali HS Instytutu Matematycznego UWr, pl. Grunwaldzki 2,
o godzinie 17:00;

Organizatorzy proszą o spotkanie się o 16:15 przed salą HS.


Podczas posiedzenia PTM będzie możliwość podzielenia się przez uczestników swoimi wspomnieniami naukowymi (i nie tylko naukowymi) jak również innymi materiałami (fotografie,...) o prof. Nadziei.


VIII Sympozjum Analizy Nieliniowej

Serdecznie zapraszamy na IX Sympozium Analizy Nieliniowej, które odbędzie się w dniach 17-21 czerwca 2024 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Będzie połączone z uroczystościami wręczenia Medalu im. J. P. Schaudera oraz Nagrody im. J. P. Schaudera dla młodych matematyków. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej wydarzenia.


Schauder Winter School 2023

Centrum organizuje szkołę zimową zatytułowaną Schauder Winter School on Geometric and Topological Methods in Dynamics of PDEs, która odbędzie się w dniach 13-15 lutego 2023 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu, ul. Chopina 12/18.

Więcej informacji na temat Szkoły można znaleźć tutaj.


Tom specjalny TMNA dedykowany prof. Kazimierzowi Goeblowi

Wydawane przez CBN czasopismo Topological Methods in Nonlinear Analysis wyda tom specjalny dedykowany pamięci Profesora Kazimierza Goebla, wybitnego matematyka, nauczyciela wielu naukowców w Polsce i za granicą, byłego Przewodniczącego Rady Naukowej CBN i długoletniego członka Komitetu Naukowego TMNA, człowieka wielce zasłużonego dla naszego środowiska.

Profesor Kazimierz Goebel miał olbrzymi wkład w rozwój metrycznej teorii punktów stałych i zagadnień związanych z geometrią przestrzeni Banacha. Jego współautorska książka napisana z W. A. Kirkiem, Topics in metric fixed point theory, Cambridge Studies in Advanced Mathematics, 28. Cambridge University Press (1990), jest podstawową i bardzo często cytowaną monografią w tej dziedzinie.

Tom będzie współedytowany przez Stanisław Prusa and Łukasza Piaseckiego, którzy zapraszają do przysyłania oryginalnych artykułów naukowych. Wszystkie one będą poddane zwykłemu procesowi recenzyjnemu czasopisma TMNA.


Ruszyła druga edycja konkursu o Nagrodę im. J. P. Schaudera dla młodych matematyków

Uniwersyteckie Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera rozpoczęło drugą edycję konkursu o nagrodę im. Juliusza Pawła Schaudera dla młodych matematyków. Szczegóły można znaleźć tutaj.

Konkurs ma na celu promocję osiągnięć polskiej nauki w obszarze analizy nieliniowej i wspieranie młodych badaczy w tej dziedzinie.


Piąta edycja konkursu o Medal im. Juliusza P. Schaudera rozpoczęta

Wystartowała piąta edycja konkursu o Medal im. Juliusza P. Schaudera. Szczegóły można znaleźć w zakładce Medal im. J. P. Schaudera.


Zmarł profesor Kazimierz Goebel - długoletni członek i przewodniczący Rady Naukowej CBN

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 21 lipca 2022 roku zmarł prof. dr hab. Kazimierz Goebel, wieloletni członek Rady Naukowej Centrum i jej przewodniczący przez trzy kadencje, znakomity matematyk, specjalista w dziedzinie metrycznej teorii punktów stałych, członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Topological Methods in Nonlinear Analysis.


Konferencja: Topics in variational problems arising from models in physics

Z przyjemnością informujemy o konferencji Topics in variational problems arising from models in physics (24.07.2022 - 29.07.2022), która odbędzie się w  Będlewie i która została przełożona z czerwca ubiegłego roku ze względu na trwającą pandemię.

Konferencja była pierwotnie planowana wspólnie z uroczystością wręczenia Medalu im. J. P. Schaudera ze względu na prof. Susannę Terracini, jedną z głównych organizatorek konferencji, która została zdobywczynią medalu. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

Szczegóły dotyczące konferencji można znaleźć na jej stronie internetowej.


100 punktów dla TMNA na liście ministerialnej

Informujemy, że czasopismo Topological Methods in Nonlinear Analysis wydawane przez Centrum, w nowym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki uzyskało 100 punktów.


Webinarium związane z uroczystością medalową

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w webinarium związanych z uroczystością wręczenia Medalu im. J. P. Schaudera, Nagrody im. J. P. Schaudera dla młodych matematyków i wyróżnień w tym konkursie. Webinarium poświęcone jest przedstawieniu osiągnięć naukowych osób wyróżnionych w konkursie.

Wydarzenie będzie miało miejsce 18 czerwca 2021 roku w godzinach 12:00-15:00. Podczas niego swoje wykłady wygłoszą:
 
Maciej Starostka 12:15 - 13:00;
Wojciech Górny 13:15 - 14:00;
Marcin Sroka 14:15 - 15:00.
 
 

Bezpośredni dostęp do pokoju konferencyjnego będzie możliwy poprzez link przesłany przez organizatorów pół godziny przez rozpoczęciem.


Uroczystość wręczenia Medalu im. J. P. Schaudera i nagrody im. J. P. Schaudera

Uniwersyteckie Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera zaprasza do wzięcia udziału w Uroczystości wręczenia Medalu i Nagrody Schaudera, która odbędzie się w formie on-line w dniu 5 czerwca 2021 roku. Osoby chcące wziąć udział w wydarzeniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Podczas uroczystości wręczony zostanie Medal im. J. P. Schaudera

Profesor Susannie Terracini

z Uniwersytetu w Turynie

w uznaniu jej wybitnych osiągnięć w rozwijaniu metod wariacyjnych i badaniu dynamiki równań różniczkowych, w szczególności dla problemu n ciał, równań reakcji dyfuzji i układów Schrödingera.

Ponadto, wręczona zostanie Nagroda im. J. P. Schaudera dla młodych matematyków

dr. Jackowi Jendrejowi

(CNRS and LAGA, Université Sorbonne Paris Nord)

a także trzy dodatkowe wyróżnienia:

  • dla Macieja Starostki (Politechnika Gdańska) – I wyróżnienie,
  • dla Wojciecha Górnego (Uniwersytet Warszawski) i Marcina Sroki (Uniwersytet Jagielloński) – II wyróżnienia.


Zmarł profesor Tadeusz Nadzieja - długoletni członek Rady Naukowej CBN

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 24 kwietnia 2021 roku zmarł prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja, wieloletni członek Rady Naukowej Centrum, znakomity matematyk, specjalista w dziedzinie równań różniczkowych cząstkowych, współautor czwartego tomu serii Lecture Notes in Nonlinear Analysis.


TMNA zgodne z Planem S

Czasopismo Topological Methods in Nonlinear Analysis wydawane przez Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera jest zgodne z tzw. Planem S, inicjatywą pełnego i natychmiastowego (bez embarga czasowego) dostępu do publikacji zawierających wyniki badań będących efektem realizacji projektów badawczych finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych. Dzięki tej zgodności wyniki badań publikowane w TMNA mogą być wykazywane i finansowane w ramach grantów NCN i innych europejskich agencji finansujących badania naukowe skupionych w cOAlition S. Szczegóły polityki wydawniczej Centrum można znaleźć tutaj.


Rozstrzygnięcie pierwszej edycji konkursu o Nagrodę im. J. P. Schaudera dla młodych matematyków

Jury pierwszej edycji konkursu o Nagrodę im. J. P. Schaudera dla młodych matematyków jednomyślnie zdecydowało o przyznaniu nagrody

doktorowi Jackowi Jendrejowi

(CNRS i LAGA, Université Sorbonne Paris Nord)

za osiągnięcia w badaniach dynamiki nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych.

Biorąc pod uwagę bardzo wysoki poziom zgłoszonych  kandydatur, jury wraz z Dyrektorem Centrum zdecydowało o ustanowieniu dodatkowych wyróżnień w konkursie.

Postanowiono przyznać:

pierwsze wyróżnienie – dr. inż. Maciejowi Starostce (Politechnika Gdańska)

oraz dwa drugie wyróżnienia – dr. Wojciechowi Górnemu (Uniwersytet Warszawski) i mgr. Marcinowi Sroce (Uniwersytet Jagielloński).

Wręczenie nagrody i wyróżnień planowane jest podczas wspólnej uroczystości z wręczeniem Medalu im. J. P. Schaudera w dniu 5 czerwca 2021 roku.


Nota biograficzna o Juliuszu P. Schauderze w Panteonie Narodowym

Na stronie internetowej Fundacji Panteon Narodowy ukazała się rozbudowana nota biograficzna o Juliuszu Pawle Schauderze autorstwa Wojciecha Kryszewskiego. Z przyjemnością zapraszamy do zapoznania się z historią życia J. P. Schaudera i jego wkładem w rozwój matematyki. Więcej artykułów na temat J. P. Schaudera można znaleźć tutaj.


Pierwsza edycja Nagrody im. J. P. Schaudera dla młodych matematyków

Uniwersyteckie Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera ogłasza konkurs o nagrodę im. Juliusza Pawła Schaudera dla młodych matematyków. Szczegóły można znaleźć tutaj.

Konkurs ma na celu promocję osiągnięć polskiej nauki w obszarze analizy nieliniowej i wspieranie młodych badaczy w tej dziedzinie.


Czwarta edycja konkursu o Medal im. J. P. Schaudera rozstrzygnięta

Jury konkursu o Medal im. J. P. Schaudera zadecydowało o przyznaniu medalu w roku 2020

Profesor Susannie Terracini

z Uniwersytetu w Turynie (Włochy)

w uznaniu jej wybitnego wkładu w rozwój analizy nieliniowej i teorii równań różniczkowych oraz ich zastosowań.


Otwarty dostęp do najnowszych artykułów TMNA

--------------------------------------------

Drodzy Matematycy!

W tym trudnym czasie pandemii z przyjemnością informujemy, że najnowsze zeszyty czasopisma Topological Methods In Nonlinear Analysis (54 (2A) and 54(2B)) oraz artykuły przygotowane do druku (online-first) zostały udostępnione w otwartym dostępie na okres dwóch miesięcy (do 25 maja 2020 r.). Mamy nadzieję, że to posunięcie pomoże wszystkim tym, którzy obecnie muszą pracować w domu.

--------------------------------------------


Zmarł Louis Nirenberg, długoletni członek Komitetu Redakcyjnego TMNA

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że Louis Nirenberg, laureat Nagrody Abela z 2015 roku i długoletni członek Komitetu Redakcyjnego naszego czasopisma Topological Methods in Nonlinear Analysis zmarł 26 stycznia 2020 roku w wieku 94 lat. Współpracował z Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera od samego początku działalności czasopisma TMNA w 1993 r. Więcej o życiu i osiągnięciach Louisa Nirenberga można dowiedzieć się z artykułu opublikowanego w Nature, 17 lutego 2020 r.


Czwarta edycja konkursu o Medal Juliusza P. Schaudera

Wystartowała czwarta edycja konkursu o Medal Juliusza P. Schaudera. Szczegóły można znaleźć w zakładce Medal im. J. P. Schaudera.